статистика каталог исполнителей песен  
песни: 61179
группы: 12214
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Э
 • Ю
 • Я

 • Runrig »

  Runrig Abhainn an t — Sluaigh текст песни

  Abhainn an t — Sluaigh

  Chaneil an t-adhar os cionn
  Lunnainn a nochd soileir no
  Dorch. Fada bho abhainn an
  T-sluaigh. Gun sgial air coinneal
  Mor latha no reultan na
  H-oidhche. Fada bho abhainn an
  T-sluaigh. An sea s’am baile gun
  Chadal gun fhois is gun saorsa.
  Fada bho abhainn an t-sluaigh.
  Casan a’ gluasad an abhainn an
  Tuil. Fada bho abhainn an
  T-sluaigh. Na cuibhlichean’s
  Cabhaig a tionndaidh gun sgur.
  Fada bho abhainn an t-sluaigh.
  Cus ag adhradh beairteas air
  Altair an tshaoghail. Fada bho
  Abhainn an t-sluaigh. Cach gun
  Dochas gun dachaidh air sraidean
  Gun ghaol. Fada bho abhainn an
  T-sluaigh. Leis gach dath s’gach
  Creideamh gach cainnt as gach
  Cearn. Fada bho abhainn an
  T-sluaigh. Gach ceist is gach
  Freagairt sios an abhainn gu
  Cuan. Fada bho abhainn an
  T-sluaigh.  Форма обратной связи