статистика каталог исполнителей песен  
песни: 61179
группы: 12214
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Э
 • Ю
 • Я

 • В сети

  Популярные исполнители:

  Chumbawamba
  Rick Wakeman
  Barcode Brothers
  BAP
  Dead Kennedys
  Eric Benet & Tamia
  Syndicate Of Sound
  Walters Jamie
  Helen Reddy
  Jack Palmer And Spencer Willson
  Воланд
  Юрий Устинов
  Lady May
  The High Hatters
  Vandana
  Knorrig
  Alessandro Errico
  Jimmy Dean
  Cemetary 1213
  A+ and Q-Tip
  Dead To Fall
  Carter Aaron
  Lambretta
  David Bazan
  Deeyah
  Filicita
  El Debarge
  Marco Antonio Muniz
  Who Needs Fame
  Dice & K9
  Kkk
  Diana Reyes
  Jocelyn Enriquez
  Chapman Gary
  Заев Алексей
  Kaleidoscope
  Пресняков Владимир
  David Guetta
  Art of noise
  Streetheart
  Runrig »

  Runrig Cho Buidhe’s A Bha I Riamh текст песни

  Cho Buidhe’s A Bha I Riamh

  Tha an rathad a’ruith gu tuath

  Gleanntan sgapte air gach taobh

  A’ ghrian tro ghiuthas nam mor shliabh

  Saighdean oir dhar leon an agh

  Thuirt m’anam rium "Nach teid thu null

  Cuir eallach’s cruaidh-chas air do chul

  ‘S gun cuir an t-aite seallach failte oirnn

  Is bi mi comhla riut an drast"

  Sunndach a tha mi

  Tron oighreachd bhoidheach, bhoidheach bhuan

  Bha thu daonnan na mo smuaint

  Tro laithean iseal’s bristeadh-cridh’

  Tog orm mo chiall, tog orm mo bhith

  Le cridhe aotrom, cridheil ciuin

  A’ liuthad cuan a ghiulan do dhaoine

  Is iad a’ triall na slighe bhuat

  ‘S ged tha an saoghal dol bun os cionn

  Is astar bhliadhnachan tighinn oirnn

  ‘S ged tha mo dhuil ag eirigh suas

  Is iomadh sgurr a bhios fo sgleo

  Tha na siantan liath, ‘s na siantan blath

  Le blaths cho diamhair is nach gabh e inns’

  ‘S tha’n lus tha fas air croit Dhomhnaill Bhain

  Cho buidhe’n diugh’s a bha i riamh.  Форма обратной связи