статистика каталог исполнителей песен  
песни: 61179
группы: 12214
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Э
 • Ю
 • Я

 • Madonna »

  Madonna Shanti/ashtangi текст песни

  Shanti/ashtangi

  Vunde gurunam caranaravinde
  Sandarsita svatma sukhavabodhe
  Nihsreyase jangalikayamane
  Sansara halahala moha santyai
  Hala hala
  Ahahu purusakaram sankha cakrasi
  Ahahu purusakaram sankha cakrasi
  Dharinam dharinam sahasra sirasam
  Dharinam dharinam sahasra sirasam
  Vande

  Om Shanti, Om Shanti
  Shanti shanti
  Shantay Om
  (repeat)

  (repeat entire song)  Форма обратной связи