статистика каталог исполнителей песен  
песни: 61179
группы: 12214
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Э
 • Ю
 • Я

 • Runrig »

  Runrig Siol Ghoraidh (pronounced She-all Ghaw-ree) текст песни

  Siol Ghoraidh (pronounced She-all Ghaw-ree)

  Ochd deug seisreach
  Air raontainn Aird a’ Mhorrain
  Na fir a’ treabhadh
  An la a thainig na Sleitich

  Dubh dath na fala
  A dhoirt ‘na tuil gu talamh
  Saighead claidheamh
  Tro chairdeas corp an Udail

  Siol Ghoraidh
  Mac Ruairidh
  Clann Raghnaill
  Clann Dhomhaill

  Linn gu linn
  Ainm gu ainm
  Air an sgiath seo dh ‘Uibhist
  ‘S mi beo an drasd

  Clann mo theaghlaich
  Clann mo theaghlaich fhein  Форма обратной связи