статистика каталог исполнителей песен  
песни: 61179
группы: 12214
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Э
 • Ю
 • Я

 • Runrig »

  Runrig Tir a’ Mhurain текст песни

  Tir a’ Mhurain

  Failte gu mo dhan
  Siol is means nam bard
  Am foghar bha feitheamh orm
  Bho an la a bha mi og

  Failte gu mo thir
  Eilean geal an iar
  An t-ait a chi gach tuigse is firinn
  Glaiste ‘na mo chridhe

  Failte gu mo chainnt
  Is i dh’ionnsaich mi ‘nam phaisde
  Canan uasal mor nan Gaidheal
  Mar bhratach dhomh gach la

  Is ged a dh’ fheuch iad ri cur as dhuinn
  Chi mo theaghlach cnoc nan linn
  Is ged tha ar canan leoint le stri
  ‘S an tir seo bidh i beo

  Trobhad is coisich rium
  Ri taobh a’ chuain
  Is seallaidh mi dhuit
  Tir a’ Mhurain  Форма обратной связи